Regler & Betingelser

Medlems betingelser

Disse betingelser er krav, du skal opfylde for at søge optagelse i [Rat] klanen. Opfylder du ikke ét eller flere af kravene, anbefales du at leder efter en anden klan. Som medlem af klanen skal du også overholde disse betingelser og gøres dette ikke, vil du få en advarsel eller i værste fald, blive ekskluderet fra klanen.

§1 Rats reglement

 • 1.1 – “D.O.R” STÅR FOR “DIRTY OLD RATS” OG ER DE ØVERSTE LEDERE AF KLANEN. DET ER DEM, DER ALTID HAR DET  SIDSTE ORD. ALLE ENDELIGE BESLUTNINGER OMKRING KLANENS FREMTID BLIVER TRUFFET IGENNEM DEM.
 • 1.2 – “LEADER’S” SAMARBEJDER MED “D.O.R.”. DE FUNGERE SOM STEDFORTRÆDER FOR “D.O.R.”, SÅ HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER AF NOGEN ART, SÅ HENVEND DIG ENTEN TIL EN “LEADER”, ELLER EN “D.O.R.”. “LEADER’S” SAMARBEJDER OGSÅ MED “D.O.R.” OM BESLUTNINGER OMKRING KLANEN, OG DENS MEDLEMMER. MEN IGEN, “D.O.R.” HAR ALTID DET SIDSTE OG AFGØRENDE ORD.
 • 1.3 – D.O.R.’S & LEADER’S ORD SKAL RESPEKTERES PÅ LIGE FOD.  OG VI LYTTER GERNE TIL DIG, HVIS DU HAR NOGET DU VIL SIGE TIL OS.
 • 1.4 – VI ER EN KLAN, DER SÆTTER FOKUS PÅ AT FREMHÆVE KRIGERNE SOM ÉN HELHED, MEN SAMTIDIG ER VI OGSÅ OPMÆRKSOM PÅ VIGTIGHEDEN AF HVER ENKELT KRIGERS STYRKE.
 • 1.5 – ET MEDLEM/TRY AF KLANEN MÅ GERNE VÆRE MEDLEM AF ANDRE KLANER. HVIS HAN ER, SKAL “D.O.R” DOG BARE LIGE UNDERRETTES OM DET.
 • 1.6 – DE FLESTE BESLUTNINGER VIL BLIVE AFGJORT VED AFSTEMNING HVOR ALLE HAR STEMMERET. (DOG UNDTAGET “TRYOUT & INAKTIVE” MEDLEMMER. )
 • 1.7 – I [RAT] ER VI MEGET SOCIALE, SÅ NÅR MAN SPILLER PÅ VORES SERVER, SER VI GERNE AT MAN ER PÅ TS SAMMEN MED DE ANDRE SOM SPILLER.

MÅSKE IKKE HELT EN REGEL.. MEN LIDT ETIK? HVIS DER ER PLADS TIL DEN SLAGS… DET DER MED AT BØVSE, SMASKE, NYSE, KNASSE OG HOSTE DIREKTE I MIC’EN ER LIGE LIDT UHØF!EN VENLIG HENSTILLING OM, 1 KORREKT INDSTILLING (IKKE FOR SENSITIV) AF MIC’EN, 2 HOLD HOVEDET VÆK ELLER OG HÅNDEN OVER MIC’EN OG NYD DIN BØVS ALENE – MIT ØRE HAR IKKE BRUG FOR DEN SLAGS “HYGGE” STØJ :-)

§2 Optagelse reglement

 • 2.1 – [RAT] ER EN DANSK KLAN, DERFOR OPTAGER VI KUN MEDLEMMER SOM KAN TALE OG FORSTÅ DANSK.
 • 2.2 – FOR AT KUNNE OPTAGES I [RAT] SKAL DU EJE BATTLEFIELD 4 SOM ORIGINALT SPIL.
 • 2.3 – DU SKAL VÆRE FYLDT 18 ÅR, FOR AT VÆRE MEDLEM, DOG KAN DER VÆRE UNDTAGELSER, SE PUNKT 6.2
 • 2.4 – ET MEDLEM AF KLANEN SKAL BÆRE VORES TAG I KLANEN´S SPIL. TAGGET SER UD SOM FØLGENDE: [RAT]. ET “TRY” MEDLEM BRUGER DETTE: [RATX]
 • 2.5 – DU MÅ IKKE VÆRE TAGET FOR, ELLER BRUGE CHEAT, EJ HELLER BANNET ELLER KENDT FOR AT CHEAT’E. DU VIL BLIVE TJEKKET FOR DETTE.
 • 2.6 – DU SKAL HAVE ET FUNGERENDE HEADSET TIL BRUG PÅ TEAMSPEAK, ENDVIDERE SKAL DETTE INDSTILLES KORREKT SÅ DU IKKE SKABER UNØDIGT STØJ.

§3 Donation

 • 3.1 – [RAT] ER EN GRATIS KLANEN. MEN NÅR DER ER DONATIONER, KØBER VI VORES EGEN SERVER OG TEAMSPEAK, ER DER INGEN PENGE I KASSEN, SPILLER VI PÅ ÅBNE SERVERE. SÅ HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN, SÅ DU ALTID KAN FINDE OS ANDRE I “KLOAKKEN”.
 • 3.2 – ALLE ER VELKOMMEN, TIL AT INDSEND DONATION (SE §7.2), STORT SOM SMÅT. (SE LINK/KONTO PÅ HJEMMESIDEN). DISSE SKAL GIVES MED HJERTET OG FORNUFTEN FOR KLANENS SKYLD OG SAMMENHOLDET OG REFUNDERES IKKE!
 • 3.3 – DER ER 2 TYPER DONATIONER 1. HVIS DU HAR LIDT MØNT I LOMMEN, OG DU TÆNKER WTF. JEG SKAL IKKE BRUGE DEM TIL NOGET, DEM FÅR [RAT]. SÅ BLIVER VI RIGTIG GLADE FOR DIT BIDRAG, MEN VI GIVER DIG IKKE NOGET RETUR, ANDET END 100 TAK FOR DIN VENLIGHED. 2. HVIS DU VIL KØBE ET 12 MDR. ABONNEMENT, SÅ KOSTER DET €25 PR. ÅR. OG SÅ FÅR DU TILGENGÆLD STATUS SOM V.I.R. (VERY. IMPORTANT. RAT.)

§4 Eksklusion

 • 4.1 – ALLE FORMER FOR SNYD ELLER HACKS TOLERERES IKKE I KLANEN, OG DU VIL BLIVE SLETTET FRA KLANEN ASAP!. (DET ER IKKE KLANEN, DER SKAL FREMVISE BEVISER, MEN MEDLEMMET SOM SKAL MODBEVISE)
 • 4.2 – GENTAGENDE KLAGER FRA MEDLEMMER, SPILLERE (ANDRE KLANER) OG BRUGERE OM ET MEDLEM VIL FÅ “D.O.R.” TIL, AT TAGE EN SNAK MED MEDLEMMET OG VURDERE OM HANS MEDLEMSKAB I KLANEN SKAL OPSIGES. OPSIGES ET MEDLEM, SKAL DIT TAG FJERNES.
 • 4.3 – OVERHOLDES EN ELLER FLERE AF DISSE REGLER IKKE VIL DET MEDFØRE EN SAMTALE MED “D.O.R.”, I VÆRSTE FALD OPSIGES MEDLEMSKABET I KLANEN OG MAN ER DERMED HELLER IKKE VELKOMMEN PÅ TEAMSPEAK I FREMTIDEN.
 • 4.4 – PÅ KLANENS OG ANDRES SERVER/TS SKAL MAN TALE/OPFØRE SIG ORDENLIGT. KOMMER DER KLAGER, VIL “D.O.R.” BEHANDLE KLAGEN OG TAGE FAT I VEDKOMMENDE. VED GENTAGENDE KLAGER, KAN/VIL DET MEDFØRE EN “D.O.R.-PÅTAGELSE”… SPECIELT SKAL ENS FREMTONING OG CHAT ALTID VÆRE STUEREN – IKKE BANDE ELLER KALDE ANDRE FOR “NOOBS” ETC.
 • 4.5 –  DU SKAL STRAKS TAGE KONTAKT TIL “D.O.R.” HVIS DU BLIVER HACKED/BANNED. DU STÅR SELV MED ANSVARET, FOR AT FREMSKAFFE BEVISER (BATTLE-REPORT / CHAT LOG), HVIS DIN KONTO ER BLEVET HACKED/BANNED. DU VIL BLIVE SAT INAKTIV I KLANEN IMENS SAGEN FORGÅR. VI ANBEFALER DOBBELT SIKKERHEDS INDSTILLING PÅ DIN ORIGIN KONTO.
 • 4.6 – BLIVER MAN EKSKLUDERET, SÅ BLIVER MAN BANNED FRA VORES TS + GAMESERVER, OG MAN KAN IKKE FÅ SIN DONATION TILBAGEBETALT.

§5 Som Tryout

 • 5.1 – EN “TRYOUT” PERIODE VARER SOM UDGANGSPUNKT 3 UGER. DEN STARTER NÅR “D.O.R.” ER ENIGE OM PRØVEOPTAGELSEN.
 • 5.2 – ET TRY I [RAT] SKAL BÆRE ET ” X “, SOM SYMBOL PÅ AT DU ER PÅ PRØVE I KLANEN. “[RATX] NAVN” I BF4, SER DET UD SOM FØLGENDE “RATX” DA BF4 SELV LAVER [ ] KLAMMER.
 • 5.3 – DU SKAL I DIN TRY PERIODE BESTRÆBE DIG PÅ AT VÆRE PÅ VORES TEAMSPEAK OG VÆRE AKTIV PÅ VORES HJEMMESIDE OG VORES SERVER (HVIS AKTIV), SÅ MEGET SOM MULIGT, DA VI I [RAT] SKAL VURDERE DIG & DIN SPILLESTIL, SOM VI VIL BEDØMME DIG PÅ TIL DIN AFSTEMNING. LEVER DU IKKE OP TIL DETTE VIL DIN TRY PERIODE BLIVE UDSAT YDELIGERE 7 ELLER 14 DAGE, INDTIL VI FØLER DIN STIL/SKILL ENTEN ER NOK, ELLER AT VI VURDER AT STOPPE TRY.
 • 5.4 – SKULLE DET SKE, AT DU BLIVER UDSAT MERE END 2 GANGE VIL “D.O.R.” VURDERE OM DU FORTSAT SKAL VÆRE TRY, ELLER OM DU SKAL PRØVE, AT SØGE OPTAGELSE EN ANDEN GANG.
 • 5.5 – NÅR DU SKAL STEMMES OM, ER DET VIGTIGT AT DU MØDER OP PÅ AFSTEMNINGSDAGEN, ELLERS VIL DIN TRY BLIVE UDSAT TIL NÆSTE GANG.
 • 5.6 – EFTER TRYOUT OG EN AFSTEMNING BLANDT KLANENS MEDLEMMER (INAKTIVE MEDLEMMER HAR IKKE STEMMERET), VIL DU VÆRE FULDT MEDLEM.
 • 5.7 – DU HAR PLIGT, TIL AT MØDE TIL KLANENS MØDER OG I SÆRDELESHED AFSTEMNINGEN. MØDER DU IKKE OP PÅ AFSTEMNINGSDAGEN, VIL DU AUTOMATISK FÅ UDSAT DIN TRYOUT I EN UGE. DU HAR SELV PLIGT TIL AT KONTAKTE REKRUTTERINGS-OFFICEREN (DEN DER HAR OPSTILLET DIG), HVIS INTET HØRT, VIL DU BLIVE BETRAGTE SOM INAKTIV OG DERMED IKKE OPTAGET.
 • 5.8 – ØNSKER ET TIDLIGERE MEDLEM OPTAGELSE IGEN – EFTER SELV AT HAVE FORLADT KLANEN – KAN DET EVT. SKE UDEN TRY PERIODE, DOG MED GODKENDELSE FRA “D.O.R.”

§6 Undtagelser

 • 6.1 – EFTER AFTALE MED “D.O.R” KAN EN SPILLER I KLANEN LÅNES UD TIL EN ANDEN KLAN MED DERES TAG
 • 6.2 – DER ER ALTID UNDTAGELSER… HVIS DER OPSTÅR TVIVL HAR “D.O.R.” ALTID RET.
 • 6.3 – TRYOUT & INAKTIVE MEDLEMMER HAR IKKE STEMMERET!

§7 Som Fuldt medlem af klanen

 • 7.1 – SOM FULDT MEDLEM SKAL DU BESTRÆBE DIG PÅ, AT VÆRE ONLINE BÅDE PÅ TEAMSPEAK DU SPILLERE KLANEN´S SPIL.
 • 7.2 – SOM ET FULDT MEDLEM OG ET MEDLEM DER HAR DONERET VIL DU HAVE RÅDIGHED OVER SERVER KLANEN SERVER REDSKABER I HENHOLD TIL DONATIONENS STØRRELSE OG VARIGHED.
 • 7.3 – SOM FULDT MEDLEM HAR DU STEMMERET.